Poznejte naše příběhy

Naše videa už jste viděli?

AD není jen vyrážka – Babička

AD není jen vyrážka – Maminka

Atopická dermatitida není pouhá vyrážka

Život v moderní době přináší mnoho výhod spojených s větším komfortem a pocitem luxusu. Nicméně ani současné nejmodernější technologie nedokážou odhalit příčiny některých onemocnění, natož najít způsob, jak je léčit a zcela vymýtit. Nárůst počtu onemocnění způsobuje i nevhodný životní styl, který si dříve nebo později vybere svou daň. Zvyšuje se počet lidí trpících nejrůznějšími alergiemi či astmatem. Stále častěji se objevují problémy související s migrénou a zažíváním. Ačkoliv se většina nemocí projeví až v dospělosti, existují i zákeřné choroby, které nelítostně trápí již nejmladší část populace – děti.

Atopická dermatitida (AD) je neinfekční, chronické a těžko zvladatelné onemocnění s obdobími zlepšení a zhoršení. Toto recidivující onemocnění dlouhodobě snižuje kvalitu života pacienta a zároveň se podepisuje na životě celé rodiny. V současné době se jedná o nejčastější kožní onemocnění projevující se u dětí. Prevalence, tzn. počet jedinců s danou nemocí ve sledované populaci, neúprosně stoupá. Za posledních 30 let vzrostl počet zjištěných případů o 250 procent, přičemž postihuje 10 procent světové populace.

Atopická dermatitida způsobuje trvale suchou, citlivou a svědící pokožku. Není to pouhé podráždění pleti. Může vyvolat spoustu tělesných a psychických problémů, jako jsou například nespavost a stres. U pacientů v pozdějším věku snižuje sebevědomí, nemoci totiž podřizují výběr oblečení, konzumaci jídla, vzhled a různé aktivity. A bohužel dochází také k sociální izolaci kvůli na první pohled zjevným projevům nemoci.

Závažnost AD určuje rozsah a intenzita objektivních i subjektivních příznaků. Je dána samotným průběhem nemoci, komplikacemi a dopadem na kvalitu života nejen jedince, ale i celé rodiny. Frekventované exacerbace, tzn. nová vzplanutí chronické choroby, či její kontinuální průběh bez známek zlepšení postižených partií omezují práceschopnost a soběstačnost pacienta. Časté kožní infekce navíc vedou k výrazným poruchám spánku, které souvisí se sníženou výkonností a dalšími sociálními či psychosomatickými důsledky.

Terapie AD je dlouhodobá a psychicky náročná. Základem léčby je snaha o vyloučení spouštěcích faktorů a pravidelné promašťování pokožky vhodnými emoliencii. Emoliencia jsou zevně aplikované látky, které napomáhají udržet nebo obnovit správnou funkci epidermální bariéry – kůže. Promašťují, hydratují a zvláčňují pokožku a tím se stávají důležitou součástí léčby chronických kožních onemocnění.

Výzkum

Atopická dermatitida významně ovlivňuje život pacientů. Nejedná se však pouze o vzhled. Jak uvádí množství výzkumů, část pacientů čelí například depresím a pociťuje zhoršení vztahů s okolím. Dotazovaní uvádí, že kvůli onemocnění zůstávají i několik dní v pracovní neschopnosti. Lidé trpící AD často zmiňují širší společenský i ekonomický dopad nemoci a celkové snížení kvality života. Další alarmující informace vyplývající z odborných výzkumů na téma kvality života s AD si můžete přečíst na následujících řádcích.

 

AD není pouze estetický problém

Jedná se o onemocnění projevující se na největším orgánu našeho těla – pokožce. V Evropě je AD ze 43 procent nejčastěji diagnostikována rodinným lékařem. Dermatolog ji odhalí v 42 procentech případů. V České republice na ni obvykle přijde pediatr, a to v 46 procentech případů.

Až 79 procent pacientů zároveň trpí astmatem nebo alergií. U 58 procent z nich pak stav jejich kůže ovlivňuje duševní rozpoložení a u 61 procent také výběr oblečení.

Depresivní nálada se projevuje celkově u 1 z 10 pacientů. Lidé s AD trpí vysokou psychickou zátěží a depresivními stavy, které se zhoršují během vzplanutí nemoci. Atopický ekzém dále ovlivňuje energii pacientů, „zpomaluje“ je. Mnozí z nich se necítí vesele a ztrácejí zájem o sebe pečovat.

Každý čtvrtý pacient se s onemocněním nedokáže vyrovnat a cítí, že je nedokáže udržet pod kontrolou. Znepokojující je, že 23 procent dotazovaných ztrácí optimistický pohled na svůj život doprovázený ekzémem. 57 procent pacientů žijících s obtížemi způsobenými svěděním uvedlo, že je onemocnění dohání k šílenství a nedaří se jim ho kontrolovat.

Většina pacientů (72 procent) závidí lidem se zdravou kůží. Polovina z nich se snaží ekzém skrývat, trápí je rozpaky a bojují se svým vzhledem.

AD zasahuje i do intimního života. 39 procent se vyhýbá fyzickému kontaktu s ostatními a blízký vztah považují dokonce za problematický.

AD není pouze estetický problém

Ekzém sám o sobě způsobuje značné komplikace a výrazně ovlivňuje kvalitu života. Nastavená zdravotnická péče je pro lidi s AD spíše překážkou než pomocí. V celoevropském měřítku více než polovina lidí s těžkým projevem choroby (57 procent) vynechala nejméně jeden pracovní den během roku. V České republice (20 procent) se jedná o více než deset pracovních dní. K znevýhodnění dochází i na pracovním trhu. Jednomu ze tří pacientů ekzém zabránil v nástupu do nového zaměstnání nebo ve studiu. Čeští pacienti se s tímto problémem potýkají ze 40 procent.

Nejkritičtější projevy AD se v Evropě objevují v 10 procentech případů. Průzkum ukazuje, že dospělá část populace snáší těžkou formu AD velice špatně. U 23 procent se projevuje silný negativní pohled na život a 45 procent dotazovaných mělo vážné příznaky během těhotenství. I přes nákladnou péči má denně suchou nebo drsnou kůži 36 procent pacientů, svědění kůže pociťuje 28 procent a 17 procent omezuje v životě popraskaná kůže.

Průzkum vyjadřuje latentní potřebu nejen zlepšit léčbu (pouze 15 % pacientů je s jejím současným stavem vysoce spokojeno), ale také zajistit podporu přístupové péče. Lidé s problematickým atopickým ekzémem vynakládají značné finanční prostředky na věci spojené se zdravotní péčí. V průměru se jedná o 927,12 eur na osobu, nemluvě o zvýšených výdajích na každodenní potřeby, jako je osobní hygiena. Měsíční finanční náklady se tak navýší o dalších 18 procent.

Až 45 procent dotazovaných pacientů s AD vnímá značný vliv své nemoci na vztahy, sexuální život a volnočasové aktivity. Jsou pod neustálou emocionální zátěží, což následně vede k vyčerpání organismu po psychické stránce. Více než 43 procent pacientů AD snáší po dobu delší než 40 let, během kterých tato nemoc významně ohrožuje jejich chuť k životu. Pacienti aktivně vyhledávají (70 procent) informace o nových možnostech léčby, které by pomohly zlepšit nebo stabilizovat jejich stav.

Výzkum potvrzuje špatnou životní situaci lidí s AD.

Pacienti hovoří o naléhavé změně v postoji vůči onemocnění samotnému, ale uvítali by také větší emancipaci. Chtějí především zlepšit informovanost široké veřejnosti a zdravotnických pracovníků na národní i mezinárodní úrovni. Jelikož je AD závažné chronické onemocnění doprovázené značnou psychickou a finanční zátěží, je žádoucí pacientům lépe porozumět a podrobně jim vysvětlovat jejich zdravotní stav. Poskytnout jim přístup a informace k různým léčebným alternativám a nabídnout diskuzi s důvěryhodným lékařem. Je důležité zajistit pacientům vhodnější zdravotní péči s vyšší finanční podporou ze strany státu. Lékaři by se neměli soustředit pouze na kožní symptomy, ale také na lidskou stránku problému, protože empatie může pacientům pomoci zlepšit pohled na vlastní život.

Dotazovaní pacienti by uvítali nové terapie mimo konvenční medicínu a zajímalo by je, proč se počet nemocných stále zvyšuje. Mnohé pacienty znepokojují vedlejší účinky léčby. Jsou ochotni podstoupit klinické studie pro výzkum nových možností léčby a hledají alternativy pro zklidnění pokožky.

AD je onemocnění s dvojí zátěží. Symptomy se stávají pro pacienty nesnesitelnými, ale neuvědomělé reakce okolí mohou navíc vyústit v sociální izolaci a duševní trauma. Je třeba si také uvědomit, že morální podporu potřebují vedle pacientů i jejich rodinní příslušníci, kteří se velmi často cítí bezmocní.

Výzkum potvrzuje špatnou životní situaci lidí s AD.

Astma a polypy

Astma a Chronická rinosinusitída s nazálními polypy

S atopickou dermatitidou častou souvisí i další onemocnění, nejčastěji astma achronická rinosinusitída s nazálními polypy –⁠ CRSwNP (dále jen nazální polypy či CRSwNP). Obojí patří mezi tzv. zánětlivé reakce typu 2. Až polovinu pacientů s ekzémem trápí současně astma. 13 % atopiků se střední až závažnou formou pak bojuje zároveň také s CRSwNP. A protože vše souvisí se vším, přibližně 50 % pacientů s polypy se potýká i s astmatem.

Astma

Astma se projevuje zhoršeným dýcháním a akutními záchvaty kašle. Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest může nastat v různém prostředí, v prachu, ve vlhku nebo při smíchu či pláči. U některých pacientů je kašel závislý také na ročním období a přítomnosti různých přírodních alergenů. Není to jednolité onemocnění. Až u 50 % pacientů trpících závažnou formou astmatu byly zaznamenány příznaky deprese.

Pacientům ulevují léky, které řeší akutní stavy, roztáhnou průdušky a odstraňují dušnost. Při léčbě se mohou setkat také s preventivními léky, kam patří kortikosteroidy.

Nedostatečné povědomí o souvislostech zánětlivých onemocnění vede pacienty k tomu, že svému stavu ani kauzalitě mezi jednotlivými chorobami plně nerozumí. Nekontrolované příznaky přitom negativně ovlivňují jejich každodenní život. Pokud trpí více záněty najednou, zintenzivňuje se také závažnost onemocnění.

Významnou roli zde sehrává genetika. Pokud mají rodiče onemocnění, zdědit predispozice k němu mohou i děti. Fyzický i duševní vývoj především mladších ročníků je ohrožen a rodiče by mu měli věnovat zvýšenou pozornost. Kvůli atopické dermatitidě, astmatu a nazálním polypům se někdy stávají terčem posměšků nebo hůře, oběťmi školní šikany. Mohou se dostavit pocity úzkosti a stres. Vše je důležité konzultovat s lékaři.

Astma

Chronická rinosinusitída s nazálnimi polypy

Zhoršená nosní průchodnost až neprůchodnost, dýchací obtíže i sekrece z nosu mohou odhalit přítomnost nosních polypů, tedy výrůstků zbytnělé sliznice dutiny nosní nebo vedlejších dutin nosních. U pacientů se může objevit bolest hlavy, porucha čichu, chrápání… Až 70 % pacientů CRSwNP trpí podle odborníků zhoršenou kvalitou spánku. V závažných případech hrozí úplná ztráta čichu a chuti a bolest v obličeji.

Lékaři polypy diagnostikují pomocí nosního zrcátka (přední rinoskopií) a optikou (rinoendoskopie). Léčí se injekcí s kortikoidy, které může na nějaký čas nemocnému ulevit. Předepisují se také antihistaminika a nosní sprej s obsahem kortikoidů. V dalších případech mohou pomoci i tablety a u rozsáhlejších nálezů se hlásí o slovo chirurgové. Nicméně někdy i přes dobře provedený operační zákrok se mohou polypy objevit u pacientů znovu a zákrok je třeba opakovat.

Chronická rinosinusitída s nazálnimi polypy

Co se dá dělat?

Jestliže se u pacienta projeví více než jen jedno zánětlivé onemocnění druhého typu, je léčba náročnější. Bohužel významný podíl pacientů s těmito onemocněními nepodstupuje přiměřenou léčbu. Užívají kortikosteroidy, které ale s sebou nesou dlouhodobá zdravotní rizika. Důležité je konzultovat obtíže s doktory. Význam má mezioborová spolupráce obvodního lékaře, dermatologa, alergologa, klinického imunologa a dle potřeby i psychologa a pedagoga.

F&Q

 • Co atopická dermatitida (AD) vlastně znamená?

  Jde o onemocnění, které vzniká v důsledku snížení lipidové kožní bariéry, čímž dochází ke zvýšeným ztrátám vody, a tím pádem k zvýšení suchosti pokožky. Tímto chronickým recidivujícím svědivým kožním onemocněním trpí 15–30 % dětí a 2–10 % dospělé populace.

 • Kdy se atopická dermatitida objevuje?

  Atopický ekzém se nejčastěji objevuje u kojence před dosažením 6. měsíce života. V 80 % případů však dojde k jeho zlepšení ještě před obdobím dospívání.

 • Jak se AD projevuje?

  Onemocnění se zpočátku tváří jako obyčejné podráždění kůže. Později se objevuje hrubá kůže, červená šupinatá ložiska, mohou se tvořit puchýře, mokvající místa, praskliny a strupy. AD je doprovázena nepříjemným svěděním.

 • Proč některé děti ekzémem trpí?

  Mezi hlavní příčiny ekzému patří dědičnost a určité vnější faktory. Pokud se u jednoho z rodičů objevuje AD, existuje 50% riziko, že stejným onemocněním bude trpět i jeho dítě.

 • Na jakých místech se ekzém nejčastěji vyskytuje?

  U kojenců: na tvářích, čele a bradě.
  U dětí: v loketních jamkách, pod koleny, na nártech nohou, rukou, na poprsí a krku.
  U dospělých: na obličeji, krku a rukou.

 • Je ekzém nakažlivý?

  Kontaktu s atopiky se není třeba obávat. Ekzém není nakažlivý.

 • Kdo všechno by měl vědět, že dítě trpí ekzémem?

  Je nezbytné, aby o jeho kožním onemocnění věděli učitelé ve školce i škole. Je vhodné dítěti jednoduše vysvětlit, co to ekzém je, a připravit je také na to, že se ho ostatní děti budou vyptávat a možná se mu bohužel i posmívat.

 • Koupání v bazénu, nebo v moři?

  Chlór a sůl mohou kůži podráždit. Ihned po koupání je proto obecně doporučováno se osprchovat, usušit se bez tření a pokožku namazat hydratačním krémem.

 • Jaký vliv má na pokožku s AD slunce?

  Během léta často dochází ke zlepšení ekzému, je ovšem vhodné respektovat určitá pravidla ochrany:

  Stín – nevystavovat se zbytečnému slunečnímu záření;

  Oblečení – nosit volný střih a bavlněný materiál;

  Sluneční ochranný krém s velmi vysokým faktorem bez parfemace a barviv;

  Brát zřetel na větší míru pocení;

  Dbát na doporučení svého dermatologa.

 • Co domácí zvířata a AD?

  Pořízení domácího zvířete konzultujte s dermatologem. Srst domácích zvířat je plná prachu, roztočů a alergenů, které mohou způsobit zhoršení ekzému.

 • Mohou AD vyvolat některé potraviny?

  U citlivých dětí mohou některé potraviny způsobit vzplanutí ekzému. Vliv potravinové alergie se udává okolo 35 %. Jedná se především o tyto potraviny: kravské mléko, vejce, arašídy, pšeničná mouka, ryby a sója. V případě obavy je doporučeno vše konzultovat s alergologem.

 • Lze AD úplně vyléčit?

  Pacient nebo rodič by měl nemoci porozumět a přijmout skutečnost, že onemocnění je chronické a atopická dispozice je celoživotní, a AD tudíž nelze definitivně vyléčit. Její příznaky je možné tlumit vhodnou péčí a předcházet spouštěcím mechanismům.

KOMIKS PRO DĚTI – KOŽODLAK

Nejste v tom sami! Marka z 3. A občas svědí kůže tolik, že se z podoby kluka změní v roztomilého „kožodlaka“. Moc ho to trápí.  Ale takových kožodlaků, dětí i dospělých, je na světě celá řada. Musí se jen naučit, jak dál zůstat ve své kůži a jak se o ni dobře starat. Prolistujte si kouzelným komiksovým světem, který pro vás nakreslila Kristýna Plíhalová.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Podívejte se také na volné pokračování komiksu, které pro změnu popisuje trable sportovce Sama. Bude i přes svoje proměny dál soutěžit v tom, co ho baví? Napovíme, že sportu se není třeba vzdávat, i když máte ekzém. Jen je třeba se naučit dobře znát svou kůži.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

AUTOREM CELÉHO PROJEKTU JE SPOLEK PSORIATIKŮ ATOPICKÝCH EKZEMATIKŮ

Partneři stránky