• 1. Otázka

    Jak byste ohodnotil/a příznaky v podobě smrkání?