Intimní trable pacientů s atopickou dermatitidou

Ekzém
6. 6. 2024

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které se projevuje svědivými ložisky ekzému. Jak často se objevuje v rámci intimních partií nebo v jejich okolí? 

Projevy atopické dermatitidy se mohou vyskytovat prakticky na kterémkoliv místě na těle. Intimní partie jsou pro pacienty velmi citlivou oblastí a ne vždy se s těmito potížemi svému lékaři svěří. Proto nejsou z běžné klinické praxe dostupná přesná data o výskytu atopické dermatitidy v této lokalitě. Problematikou atopické dermatitidy v oblasti genitálu se v posledních 5 letech v rámci klinických studií věnovali kolegové ve Francii a v Jižní Koreji. Dle výsledků ve francouzském sledování se atopický ekzém v oblasti genitálu vyskytoval u každého desátého pacienta. V korejské studii byl dokumentován výskyt u každého třetího atopika a téměř polovina pacientů udávala, že se někdy v životě s projevy atopie v oblasti genitálu setkala.

Mluvíte v ordinaci často také o sexuálním a intimním životě atopiků?

Pro mnoho pacientů může být obtížné se svým lékařem otevřeně hovořit o sexuálním a intimním životě. Alespoň částečně může tuto bariéru prolomit vyplnění různých dotazníků zabývajících se dopadem atopické dermatitidy na kvalitu života pacientů. Nejčastější dotazy, pokud se pacienti neostýchají, se týkají toho, jestli se jim nemůže atopická dermatitida v souvislosti s pohlavním stykem zhoršit nebo, zda mohou při styku používat ochranu, aby nedošlo ke zhoršení ekzému. Zajímá je také, jaké kosmetické produkty mohou použít na oblast genitálu.

Existují tedy nějaká omezení v rámci intimního života, která se týkají pacientů s atopickou dermatitidou?

Omezení souvisejí s aktivitou choroby. Pokud jsou projevy atopické dermatitidy v oblasti intimních partií v klidové fázi, tak by ani sliny ani sperma neměly neporušené kůži nijak zásadně uškodit. Pokud je zde ale kůže zánětlivě změněná s poruchou kožní integrity, mohou sliny, ale i sperma být pro danou osobu rizikové, a to zejména z pohledu snadnějšího přenosu infekce. Projevy ekzému se mohou zhoršit i po použití různých parfemovaných topických přípravků nebo krémů s obsahem bylin. Obecně by pacienti s atopickým ekzémem měli používat topické přípravky určené přímo pro atopiky.

Život s atopickou dermatitidou je obtížný sám o sobě. Jak podle vás toto onemocnění, které navíc nelze zcela skrývat, ovlivňuje psychický stav pacientů v souvislosti s intimním a partnerským životem?

Atopická dermatitida výrazně negativně ovlivňuje psychickou pohodu pacientů. Záleží na rozsahu, intenzitě a lokalitě postižení. Jinak bude onemocněním trpět člověk, který bude mít pár projevů ekzému na břiše a jinak osoba s projevy v obličeji nebo právě v oblasti intimních partií, o jedinci s celotělovým postižením ani nemluvě. Téměř polovina pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou trpí úzkostmi nebo depresemi.

V diskusích na internetu se někteří pacienti svěřují s tím, že to partner zkrátka „nakonec nedal“. Znamená to, že na atopický ekzém musí být v podstatě vždy dva?

Partnerské soužití je obecně o toleranci a dvojnásob to platí v případech, kdy jeden z partnerů trpí chronickým onemocněním. Atopická dermatitida je chronické onemocnění, navíc spojené se specifickým přístupem jak k vlastní kůži, tak i k okolí. Atopici musí své nemoci přizpůsobit výběr stravy, oblečení, volnočasových aktivit a zaměstnání. Pokud partner pacienta není schopen tato omezení akceptovat, dříve nebo později může tato disharmonie vést k rozpadu vztahu.

Co byste tedy doporučil partnerům atopických pacientů?

Respektujte potřeby svého partnera i omezení, která má v souvislosti s tímto onemocněním. Pomáhejte své polovičce v zevním ošetření, například namazáním zad či partnerskou masáží. Třeba i společná koupel zcela jistě posílí vaše soužití.

Pojďme se vrátit k ostýchavosti, kterou jste zmiňoval. Jak velkou překážkou je v navazování vztahů právě stud?

Opět záleží na rozsahu a lokalitě postižení kůže. Pacienti s projevy na viditelných partiích jsou onemocněním značně deprimováni, často trpí pocity méněcennosti, a proto i navazování vztahů pro ně může být velmi obtížné.

Je stud stále překážkou i v případě samotné návštěvy lékaře?

Ano, někdy se stane, že pacient přijde až na popud svého okolí, rodiny nebo partnera, protože potíže před okolím skrývá a stydí se za ně. V ordinaci už ale pacient respektuje profesionalitu lékaře a bez velkého ostychu se nakonec svěří se svými problémy.

Jak se liší léčba ekzému v intimních partiích od léčby jiných postižených míst na těle?

Kůže v intimních oblastech je rozhodně citlivější, protože je zde velké množství nervových zakončení. Terapie a péče o tuto lokalitu musí být tedy šetrnější. Vhodné je používání topickýchpřípravků určených pro atopickou kůži. Porušená integrita kůže u pacientů s ekzémem predisponuje k většímu riziku vstupu infekce, proto by pacienti zcela jistě měli dbát na základní hygienické návyky a používat i šetrnější hygienické prostředky určené pro citlivou pleť. Základem je udržet atopickou kůži stále vláčnou, proto je nutné pravidelně používat různá promazávadla. Při zhoršení nálezu v této oblasti je vhodné použití lokálních kortikosteroidů. Většinou se ale snažíme vyhnout kortikoidům se silnými či velmi silnými účinky.

Existují nějaká další obecně platná doporučení, kterými by se měli atopici s potížemi v intimních oblastech řídit?  

Co se týče holení, tak rozhodně není vhodné holení proti směru růstu chloupků, které kůži výrazně podráždí. Depilace pomocí různých kosmetických produktů také není vhodná, protože by mohlo dojít k výraznému zhoršení ekzému. Vhodnější je použití šetrnějších metod, jako je například terapie intenzivním pulzním světlem (IPL), které lze v dnešní době pořídit i k domácímu ošetřování.

Existuje způsob, jak předejít rozšíření ložisek v intimních partiích?

Pacienti by měli dodržovat základní hygienické návyky a režimová opatření, nosit prodyšné oblečení nejlépe z přírodního materiálu, ideálně ze 100% bavlny. Lze také zakoupit tkaniny s obsahem stříbra, které má antibakteriální účinky a snižuje tak například riziko kolonizace kůže zlatým stafylokokem. Základem každé terapie a zároveň prevence zhoršení atopické dermatitidy je pak samozřejmě pravidelné promazávání kůže, které by se svou důležitostí dalo přirovnat k dodržování diabetické diety u pacientů s cukrovkou.

Myslíte si, že je osvěta odhledně atopické dermatitidy a jejího dopadu na partnerský i sexuální život dostatečná?

Myslím si, že i díky nejmodernějším terapeutickým možnostem, které dokážou do značné míry dostat onemocnění pod kontrolu, se stále více zkoumá dopad atopické dermatitidy na kvalitu života pacienta, a to včetně vlivu této choroby na sexuální život. Dokladem toho jsou i dvě studie zabývající se problematikou atopické dermatitidy v oblasti genitálu, které jsem zmiňoval na začátku našeho rozhovoru. Stále se ale jedná o citlivé a často opomíjené téma, které může mít významný vliv na celkový zdravotní stav pacienta. Proto je určitě žádoucí o této problematice hovořit, aby se dostala do povědomí pacientů i lékařů.

Jak o těchto záležitostech otevřeně mluvit?

Nebát se. Pokud vás tato problematika trápí, svěřte se nejlépe svému partnerovi nebo jinému členu rodiny. Už jen samotné sdílení těchto pocitů může pomoci. Neméně podstatné je také informovat svého dermatologa. Pokud lékař neví, že vás něco takového trápí, tak vám ani není schopen nabídnout adekvátní pomoc. Při výraznějším psychickém bloku lze případně zajistit i konzultaci psychologa.

MUDr. Jan Šternberský, Ph.D vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se také podílí na vzdělávání budoucích kolegů. Kromě toho pomáhá pacientům, a to jako vedoucí lékař oddělení na Klinice chorob kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Olomouc.

Rubriky


EkzémAstmaAlergická rýma
Jiné

Nejnovější články


Ekzém
Intimní trable pacientů s atopickou dermatitidou

Otevíráme jedno z nejméně diskutovaných témat! Jak se žije s ekzémem na těch nejcitlivějších místech? Trpí vztahy pacientů s atopickou dermatitidou stejně jako jejich nemocná kůže? Nejen na tyto dotazy odpovídal MUDr. Jan Šternberský, vedoucí lékař Kliniky chorob kožních a pohlavních z Fakultní nemocnice Olomouc. Atopická dermatitida je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které se projevuje svědivými ložisky ekzému. Jak často […]

> číst více
Astma
Riziko přechodu alergie v astma lze snížit správnou léčbou a dodržováním režimových opatření

Výskyt astmatu v populaci i přes pokroky v léčbě stoupá. Při vzniku onemocnění totiž hraje roli kombinace hned několika faktorů, mezi které patří například alergie, znečištěné ovzduší, časté infekce dýchacích cest, kouření nebo genetické predispozice. Astma sice nedokážeme zcela vyléčit, díky moderní inhalační léčbě lze ale ve většině případů minimalizovat potíže a zabránit trvalým změnám v průduškách. O problematice hovoříme […]

> číst více
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram